Kontakt

Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon centrale: 011 3950 800
Matični broj: 07004044
Žiro-račun: 840-1344666-69
PIB: 100383934

Dekanat

Poslovni sekretar:
Slavica Radak

Telefon: 011 3950 823
Fax: 011 2461 221

Sekretar

Sekretar Fakulteta:
Gordana Aleksić-Slavinski

Telefon: 011 3950 806
Fax: 011 2461 221

Odnosi s javnošću

PR menadžer:
Dragana Ivanović

Telefon: 011 3950 896

 

captcha