Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment u javnom sektoru

[SP] Menadžment u javnom sektoru

Cilј programa master akademskih studija Menadžment u javnom sektoru je pružanje potrebnih teorijskih, metodoloških i stručnih znanja koja su neophodna studentima radi razumevanja uloge, organizacije, pravne regulacije, finansiranja i upravlјanja u javnom sektoru. Kako javni sektor, u smislu ovog programa, podrazumeva javna preduzeća, ustanove i organizacije civilnog društva, izučavanje organizacije, menadžmenta i načina funkcionisanja ovog dela društvenog i privrednog sistema predstavlјa osnovu za rešavanje velikog broja kompleksnih problema. 

Osnovni cilјevi studijskog programa su posvećeni obrazovanju i usavršavanju studenata na osnovu čega će oni postati sposobni da rešavaju probleme javnog sektora i da razvijaju nove modele njegove organizacije i menadžmenta. Kao posebne cilјeve možemo navesti:

 • Predstavljanje nadležnosti, odgovornost i delokruga delovanja javnih institucija
 • Predstavljanje modela na osnovu kojih je koncipirana organizacija javnog sektora, od klasičnih birokratskih, do savremenih, mrežnih i funckionalnih
 • Razumevanje teorije i prakse međusobno povezanih oblasti, kao što je menadžment, organizacija, finansiranje, marketing i održivi razvoj javnog sektora
 • Razumevanje značaja i problematike javnog menadžmenta, posebno njegove najsavremenije forme, novi javni menadžment
 • Predstavljanje modela i savremenih rešenja organizacije i pružanja usluga javnog sektora uz korišćenje dostignuća elektronskog poslovanja
 • Ukazivanje na praksu i teorijske modele po kojima su javni sektor i njegovi procesi organizovani u zemlјama sa visokim stepenom efikasnosti državne uprave i javnih instiutcija, kao i privatnog sektora koji učestvuje u toj ponudi
 • Davanje prilika da se kroz praktičan rad u ustanovama i preduzećima javnog sektora provere stečena znanja i primene neke od metoda menadžmenta i organizacije s kojima će se sresti tokom obrazovanja
 • Rešavanje konkretnih problema javnog sektora, u celini, ili u njegovim instiutcijama.

U okviru studijskog programa Menadžment u javnom sektoru nalazi se studijska grupa Revizija u javnom sektoru.

Obavezni predmeti studijske grupe Revizija u javnom sektoru su:

 • Menadžment i organizacija u javnom sektoru
 • Revizija u javnom sektoru
 • Upravlјanje finansijama javnog sektora

Izborni premeti studijske grupe Revizija u javnom sektoru su:

 • Mendžersko računovodstvo u javnom sektoru
 • Menadžment finansijskih performansi javnog sektora
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Finansiranje projekata javno-privatnim partnerstvom
 • Pravna regulacija javnih nabavki