Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija

[SP] Menadžment i organizacija

Studijski program Menadžment i organizacija traje jednu godinu (dva semestra) i omogućava sticanje ukupno 60 ESP bodova. Ovaj program mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka i stekli 240 ESP bodova.

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva izborna. Svi predmeti, obavezni i izborni, omogućavaju sticanje po 6 ESP bodova. 

Po završetku studijskog programa studenti dobijaju naučno zvanje Master inženjer organizacionih nauka.

Klјučni cilјevi studijskog programa Menadžment i organizacija su: 

 • sticanje znanja na nivou razumevanja i primene teorije i prakse međusobno povezanih naučnih disciplina iz oblasti menadžmenta i organizacije, sticanje znanja za rad u skladu sa domaćim i inostranim propisima, standardima i zakonskom regulativom;
 • obrazovanje studenata za uspešnu primenu stečenih savremenih teorijskih i praktičnih znanja i veština u specifičnoj oblasti; 
 • obrazovanje studenata za nastavak dalјeg usavršavanja na višim nivoima studija; 
 • razvoj sposobnosti za upotrebu kvantitativnih i kvalitativnih metoda, tehnika, alata i pristupa u savremenoj praksi menadžmenta; 
 • razvoj sposobnosti studenata za samostalno razumevanje i formulisanje problema, njegovo modeliranje, analiziranje i rešavanje
 • razvoj kompetencija studenata za razumevanje promena u poslovnom okruženju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou posebno u kontekstu Evropskog poslovnog prostora; 
 • razvoj sposobnosti studenata za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

U okviru studijskog programa Menadžment i organizacija nalazi se studijska grupa Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika.

Obavezani predmeti studijske grupe Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika su:

 • Finansijske institucije 
 • Instrumenti upravlјanja finansijskim rizikom 
 • Evaluacija poslovnih performansi i vrednovanje preduzeća

Izborni predmeti studijske grupe Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika su:

 • Korporativne finansije
 • Portfolio menadžment
 • Institucionalni investitori
 • Menadžment u bankarstvu
 • Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika
 • Poreski modaliteti i poslovne strategije