Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment DHN

[SP] Menadžment DHN

Studijski program diplomskih akademskih studija Menadžment je namenjen studentima koji su osnovne studije završili na fakultetima koji pripadaju kako društveno-humanističkom, tako i tehničko-tehnološkom obrazovnom naučnom polju.

Studijski program diplomskih akademskih studija Menadžment sadrži devet studijskih grupa, a jedna od njih je Finansijski menadžment.

Nakon uspešnog završetka ovog studijskog programa dobija se naučno zvanje Diplomirani master menadžer.

Ciljevi studijskog programa Menadžment su da studenti steknu znanja, veštine i kompetencije iz oblasti savremenog menadžmenta uvažavajući multidisciplinarnost koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa. Cilj je školovanje diplomiranih menadžera koji će imati multidisciplinarna znanja i sposobnosti da upravljaju raznim tipovima uslužnih organizacija koje su u evidentnoj ekspanziji kod nas i u svetu, kao i da odgovore na profesionalne menadžerske izazove u proizvodnim preduzećima i finansijskom sektoru. Cilj programa se ogleda i u tome da studenti steknu znanja i sposobnosti da formilišu i razumeju problem u praksi i pronađu način za njegovo adekvatno rešavanje uz ostvarenje strateških i operativnih ciljeva organizacije kojom upravljaju i uz poznavanje njenog odnosa sa okruženjem.

Ciljevi ovog programa uključuju i razvoj kreativnih sposobnosti studenata kao budućih menadžera i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje menadžerske profesije. Konačno, ciljevi studijskog programa se ogledaju i u omogućavanju i pripremi studenata za nastavak usavršavanja na višim nivoima studija.

Obavezani predmeti studijske grupe Finansijski menadžment su:

 • Menadžment i organizacija
 • Finansijski menadžment
 • Finansijska tržišta i berzansko poslovanje

Izborni predmeti studijske grupe Finansijski menadžment su:

 • Menadžersko računovostvo
 • Evaluacija poslovnih performansi i
 • Vrednovanje preduzeća
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Korporativno restrukturiranje
 • Instrumenti upravljanja finansijskim rizikom
 • Menadžment u bankarstvu
 • Finansijski menadžment
 • Revizija u javnom sektoru