Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Fin. menadžment, kontrola i men. računovodstvo

[SP] Fin. menadžment, kontrola i men. računovodstvo

Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo (master akademske studije) je studijski program Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Cilj programa je da omogući zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, revizorskoj i kontrolnoj službi javne uprave, ali i javnih i privatnih preduzeća, da inoviraju i nadograde svoja znanja u oblasti finansijske i računovodstvene kontrole i upravljanja, oslanjajući se na računarske alate i aplikacije u primeni simulacija i poslovne analitike za donošenje finansijskih odluka, kao i na primenu informatičkih alata i menadžerskih disciplina u upravljanju finansijskim i računovodstvenim inforamcijama.

Studenti će kroz sticanje novih teorijskih znanja, seminarske radove, studije slučaja i primere najbolje prakse biti osposobljeni da se suoče sa najkompleksnijim upravljačkim izazovima u oblasti finansijskog menadžmenta, kontrole i menadžerskog računovodstva.

 Ovaj studijski program, kroz specifična znanja i veštine koje studenti stiču, direktno doprinosi:

 • profesionalizaciji finansijskog menadžmenta i kontrole u javnoj upravi, ali i u javnim i privatnim preduzećima,
 • stvaranju preduslova za uspostavljanje standarda i mera finansijskih performansi,
 • transferu uspešnih modela finansiranja iz privatnih preduzeća u javna preduzeća i javnu upravu,
 • većoj disciplini i štedljivosti u korišćenju finansijskih i drugih resursa,
 • uspostavljanju veće finansijske konkurentnosti, kontrole, transparentnosti i discipline,
 • stavljanju većeg naglaska na sistem upravljanja finansijskim performansama i kontroli ostvarenih finansijskih rezultata,
 • unapređenju strateškog finansijskog upravljanja putem programskog i projektnog upravljanja,
 • razvoju naučne i stručne svesti o neophodnosti kolaboracije i javno-privatnim partnerstvima u funkciji efikasnijeg sprovođenja javnih politika,
 • unapređenju sistema finansijske kontrole i revizije u javnoj upravi, ali i javnim i privatnim preduzećima,
 • stvaranju preduslova za dalji naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Nakon završenog programa student stiče akademsko zvanje – master menadžer.

Pravo da konkurišu za upis imaju kandidati koji uspunjavaju sledeće uslove:

 • opšte uslove za upis na studije drugog stepena na Univerzitetu u Beogradu;
 • završen četvorogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija, i ostvareno najmanje 240 ESPB bodova;
 • stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16).

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene, vremena studiranja na osnovnim akadmskim studijama i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, pri čemu na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova, od ukupnih 100. Upis sprovodi Komisija studijskog programa.

Studijski program se sastoji iz obaveznih i izbornih predmeta uklјučujući i završni rad u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova. U prvom semestru se pohađaju, slušaju i polažu 3 obavezna predmeta. U istom semestru student bira, sluša i polaže 2 izborna predmeta iz korpe od 8 izabornih predmeta. U drugom semestru se brani stručna praksa i završni (master) rad.

Obavezni predmeti studijskog programa su: 

 • Finansijski mendžment
 • Budžetiranje i kontrola
 • Evaluacija finansijskih performansi

 Izborni predmeti su:

 • Simulacija u finansijskom odlučivanju
 • Poslovna analitika u finansijama
 • Strategija organizacije i biznis plan
 • Upravljačka kontrola i analiza troškova
 • Finansije javnog sektora
 • Revizija u javnom sektoru
 • Računarski alati u kontroli upravljanja
 • Upravljački modeli i aplikacije u MS Excel-u.

Studije se izvode u vidu predavanja, vežbi, seminara, studija slučaja, konsultacija i drugih savremenih oblika nastave.