Naslovna  |  Osnovne studije  |  Investiciono bankarstvo

Investiciono bankarstvo

Struktura predmeta
Teorijska nastava
Investicione banke kao specijalizovani posrednici na finansijskom tržištu. Definicija i aktivnosti investicionog bankarstva. Odnosi investicionog i komercijalnog bankarstva. Struktura finansijskih izveštaja investicione banke. Organizaciona struktura investicionih banaka. Poslovi investicionih banaka. Investicione banke na primarnom tržištu kapitala. Poslovi investicionih banaka prilikom izdavanja korporativnih i državnih obveznica. Investicione banke na eurotržištu. Investicione banke na sekundarnom tržištu kapitala. Upravljanje aktivom – fondovima. Restrukturiranje preduzeća. Merdžeri i akvizicije. Finansijski inženjering. Sekjuritizacija. Ostale aktivnosti investicionog bankarstva.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Pojam i razvoj investicionog bankarstva. Glass-Steagall-ov zakon. Struktura industrije investicionog bankarstva. Javni plasman emisije. Inicijalna javna ponuda. Privatni plasman emisije. Privilegovani plasman emisije. Brokerske i dilerske aktivnosti investicione banke. Arbitraža i špekulacija. LBO. Trgovačko bankarstvo. Rizični kapital. Hartije pokrivene hipotekom. Hartije pokrivene aktivom. Obveznice bez kupona. Svop. Kamatni sporazumi.