Naslovna  |  Osnovne studije  |  Računovodstvo

Računovodstvo

Silabus predmeta:

Pojam i sadržaj računovodstva. Pojam, osnovni računovodstveni principi i osnovne ekonomske kategorije. Prilaz dvojnom knjigovodstvu. Knjigovodstveni sistem.  Knjigovodstvene promene. Inventar. Bilans. Računi. Knjigovodstvene evidencije i knjigovodstveno obuhvatanje finansijskih sredstava. Dnevnik. Glavna knjiga.  Pomoćne evidencije. Obuhvatanje pribavljanja finansijskih sredstava. Obuhvatanje  ulaganja u osnovna sredstva. Obuhvatanje ulaganja u materijal, sitan inventar i ambalažu. Obuhvatanje nabavke robe. Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i rashoda. Obuhvatanje troškova materijala. Obuhvatanje troškova sitnog inventara i ambalaže. Obuhvatanje troškova proizvodnih i neproizvodnih usluga. Obuhvatanje  troškova zarada. Obuhvatanje nabavne vrednosti realizovanog materijala i robe. Obuhvatanje finansijskih i vanrednih rashoda. Vremensko razgraničavanje troškova. Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda. Obuhvatanje prihoda proizvodnog preduzeća. Obuhvatanje prihoda trgovinskog preduzeća. Vremensko razgraničavanje prihoda. Predzaključna knjiženja i zaključak knjiga. Korekcija salda računa stanja.  Razvijanje aktivno-pasivnih računa. Vremensko razgraničavanje rashoda i prihoda.  Revalorizacija osnovnih sredstava i zaliha. Rashodovanje osnovnih sredstava. Metodi obračuna finansijskog rezultata. Obračun periodičnog rezultata po metodu ukupnih troškova. Obračun periodičnog rezultata po metodu prodatih učinaka. Upravljanje računovodstvom. Sistem upravljanja računovodstvom. Računovodstveni informacioni sistem. Poslovna dokumenta. Organizacija računovodstvene funkcije.

Literatura:

 • prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Vesna Bogojević Arsić i prof. dr Veljko Dmitrović, Računovodstvo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2020.
 • prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Vesna Bogojević Arsić, prof. dr Slađana Benković i dr Branko Šikanjić, Zbirka zadataka iz računovodstva, Grafos, Beograd, 2010.

Način polaganja ispita:

1. Preko kolokvijuma (dva kolokvijuma + usmeni deo u ispitnom roku):

 • I kolokvijum: zadatak Zbirka zadataka iz računovodstva» - zaključno sa poslednjim zadatkom urađenim na časovima vežbi) 30 poena i teorija (udžbenik «Računovodstvo» - prva tri poglavlja - prvih oko 200 strana) 15 poena.
 • II kolokvijum: zadatak Zbirka zadataka iz računovodstva» - zaključno sa poslednjim zadatkom urađenim na časovima vežbi) 30 poena i teorija (udžbenik «Računovodstvo» - preostali deo knjige (bez 10. glave i bez shema) tj. preostalih oko 200 strana) 15 poena. 
 • Ispit: Usmeni deo

Dodatni poeni:

 • Prisustvo: Prisustvo na predavanjima i vežbama donosi najviše 5 poena. Maksimalan broj poena možete da ostvarite ukoliko ste bili odsutni sa tri časa vežbi i tri časa predavanja u toku semestra (ukupno šest izostanaka).
 • Aktivnost na času: Aktivnost na časovima vežbi i predavanja, kao i predati domaći zadaci donose najviše 5 poena.

Dodatni uslovi:

 • Kolokvijum je položen ako je student ostvario minimalni broj poena, više od 51% poena na metodološkom (zadatak) i teorijskom delu.
 • Studenti koji polože oba kolokvijuma u ispitnom roku izlaze samo na usmeni deo ispita.
 • Uslov za polaganje drugog kolokvijuma je položeni prvi.
 • Kolokvijum može biti i delimično položen ukoliko je student položio samo metodološki deo (zadatak) ili samo teorijski deo. U tom slučaju student ima pravo da izađe na II kolokvijum s tim što će moći da polaže samo metodološki deo, ili samo teorestki deo.
 • Položena oba kolokvijuma, kao i bodovi za prisustvo na nastavi i bodovi za aktivnost važe zaključno sa oktobarskim rokom 2020. godine. 
Delovi ispita Poeni  
I kolokvijum 15+30
II kolokvijum 15+30
Pristustvo 5
Aktivnost 5
UKUPNO 100

 

 

 

 

 2. Preko ispita (stara i nova generacija):

Ispit se polaže pismenim putem.

Računovodstvo (Menadžment):

 • metodološki deo (zadatak)
 • teorijski deo (10 ili 15 pitanja iz knjige)

Dodatni uslovi:

 • Položeni zadatak ili teorija važe  zaključno sa rokom oktobarskim rokom 2020.
 • Ukoliko se polaže ceo ispit (slučaj kada kolokvijumi nisu položeni) zadatak nosi najviše 60 poena, a teorija nosi najviše 30 poena. Potrebno je ostvariti najmanje 30,5 poena na zadatku i 15,5 poena na teoriji da bi ispit bio položen (51%). Moguće je ostvariti ukupno 10 poena na prisustvo i aktivnost na nastavi.

Predmetni nastavnici:

prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović

prof. dr Snežana Knežević (snezana.knezevic@fon.bg.ac.rs)

prof. dr Veljko Dmitrović  (veljko.dmitrovic@fon.bg.ac.rs)

Predmetni saradnici:

Nemanja Milanović, MSc  (nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs)

Nela Milošević, MSc (nela.milosevic@fon.bg.ac.rs)

Željko Spasenić, MSc (zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs)

Zbirka zadataka iz računovodstva