Naslovna  |  Osnovne studije  |  Finansijska analiza prodaje

Finansijska analiza prodaje

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovinim elementima finansijske analize u marketingu

Sadržaj predmeta

Analiza performansi proizvoda, analiza efikasnosti kanala distribucije, analiza obima prodaje proizvoda, pojam troškova marketinga i njihova klasifikacija, analiza neopipljivih marketing indikatora: brend proizvoda i imidž organizacije, analiza marketing profitabilnosti portfolia proizvoda, merenje doprinosa segmenata ostvarivanju profita u zdravstvu, kontrola nad marketinškim aktivnostima na terenu.

Literatura

Žarkić Joksimović N, Benković S, Milosavljević M. (2013). Finansijski menadžment, prvo izdanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.

Predavači

prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, kabinet: 216, e-adresa: nevenka.zarkic-joksimovic@fon.bg.ac.rs

Miloš Milosavljević, kabinet B004, e-adresa: milosavljevic@fon.bg.ac.rs