Vesti

08. 07. 2024.

[RAČUNOVODSTVO] JUL 2024_Raspored polaganja pismenog ispita

Pismeni ispit iz Računovodstva biće održan u utorak, 9. jula 2024. u sali 13. Zadatak iz računovodstva počinje u 16.00h - traje 75 minuta. Test iz teorije počinje u 17.15h - traje 30 minuta.

Pravila polaganja:

  1. Pravo polaganja imaju isključivo studenti koji su prijavili ispit preko E studenta.
  2. Studentu je upisan termin za Zadatak samo ako nije položio Zadatak preko kolokvijuma ili u ispitnom roku.
  3. Studentu je upisan termin za Teoriju samo ako nije položio Teoriju preko kolokvijuma ili u ispitnom roku.
  4. Tokom trajanja zadatka studenti ne smeju imati u svojoj blizini uključen ili isključen mobilni telefon. Mobilni telefon se mora isključiti i odložiti u ličnim stvarima studenta na čiviluku u sali u kojoj student polaže ispit. Ukoliko dežurni utvrdi da student ima mobilni telefon, ili da se mobilni telefon nalazi na klupi ispred, iza ili bilo gde van predviđenog mesta, studenta automatski udaljiti sa ispita uz pokretanje disciplinskog postupka. Ako student nema gde da ostave telefona mora ga ostaviti sa ličnom kartom na katedri. Telefon mora biti potpuno isključen.
  5. Zadatak se radi isključivo hemijskom olovkom. Tokom trajanja zadatka student može koristiti kontni okvir i digitron. Na kontnom okviu ne sme biti bilo šta dopisano, obeleženo, obojeno itd.
  6. Teorija se radi isključivo hemijskom olovkom. Tokom trajanja teorije zabranjeno je korišćenje kontnog okvira i digitrona.
  7. Nema negativnih poena.
  8. Ako student pogreši prilikom popunjavanja testa može da ispravi svoj odgovor ali na način da je konačan odgovor nedvosmislen.
  9. Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih pitanja u vezi sa testom. Ako student smatra da neko pitanje nije jasno forumulisano ili ima drugih primedbi može napisati komentar pored pitanja koji će biti uvažen prilikom bodovanja ako je komentar opravdan.

10.  Dozvoljeno je napuštanje sale u toku trajanja testa osim u poslednjih 10 minuta trajanja testa.

Za sva pitanja obratiti se isključivo Željku Spaseniću.