Vesti

09. 12. 2021.

[Master program FMKMR] Budžetiranje i kontrola - rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate predroka iz predmeta Budžetiranje i kontrola.

detaljnije

23. 11. 2021.

[Finansijski menadžment] Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ispita održanog u predroku, 21.11.2021. godine.

detaljnije

18. 12. 2020.

[FMKMR] Evaluacija finansijskih performansi: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ispita iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi na studijskom programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo u predroku.

detaljnije

29. 11. 2020.

[FMKMR] Budžetiranje i kontrola: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete pronaći rezultate ispita Budžetiranje i kontrola u predroku, 29.11.2020. godine.

detaljnije

10. 11. 2020.

[FMKMR] Finansijski menadžment: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete pronaći rezultate ispita Finansijski menadžement u predroku.Upis ocena biće u januarskom ispitnom roku za koji je NEOPHODNO da prijavite ispit i da doneste indeks u terminu ispita (tačan termin biće naknadno objavljen).

detaljnije

06. 11. 2020.

[FMKMR] Finansijski menadžment: Raspored polaganja ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti raspored polaganja ispita Finansijski menadžment u predroku školske 2020/2021 godine. Ispite će biti održan u ponedeljak 09. novembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

detaljnije

29. 08. 2020.

Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati ispita - septembar 2020.

U septembarskom ispitnom roku, ispit je položio Radomir Tanasijević, sa 78 poena. Zajedno sa 10 poena za aktivnost tokom nastave, to je ukupno 88 poena. Nije porebno dolaziti na upis ocene, biće upisana ocena 9 u sistem fakulteta.

detaljnije