Vesti

24. 06. 2024.

[OFM] Raspored polaganja USMENOG ispita u roku JUN 2024.

Usmeni ispit je OBAVEZAN deo ispita za sve studente.

Ispit se održava 28. juna 2024. godine od 12:00h. u Amfiteatru 3. 

U slučaju da ne uspete da položite, pismeni ispit se ne poništava i usmeni ispit možete pokušati ponovo u bilo kojem narednom ispitnom roku. Pismeni ispit važi do kraja semestra, odnosno zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom.

VAŽNO: Preduslovi za izlazak na usmeni ispit: 

1) položen pismeni ispit (Test 1, Test 2, Test 3);

2) prijavljen ispit na e-studentu;

3) donesen indeks i 

4) poštovanje Pravila ponašanja, komunikacije i oblačenja studenata FON-a

U slučaju da ste položili pismeni ispit (sva tri testa), a ne nalazite se na rasporedu, popunite ovu FORMU do srede, 26. juna do 12:00h.