Vesti

15. 07. 2022.

[OFM] Raspored polaganja usmenog ispita JUL

U nastavku vesti možete preuzeti raspored polaganja usmenog ispita iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta u julskom ispitnom roku.

detaljnije