Vesti

03. 07. 2024.

[OFM] Pravila i raspored polaganja pismenog ispita u roku JUL 2024 - utorak, 09.07.2024. godine

PAŽLJIVO PROČITAJTE CELU VEST.

Prijava ispita Osnove finansijskog menadžmenta na e-student servisu je OBAVEZNA. Studentima koji nisu prijavili ispit na e-studentu nije dozvoljeno polaganje ispita, nezavisno od toga da li polažu jedan, dva ili sva tri testa. 

U julskom i svakom narednom ispitnom roku, pismeni ispit iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta se sastoji iz 3 testa, pri čemu možete da birate da li ćete polagati jedan, dva ili sva tri testa. Podsećamo da testovi nisu međusobno uslovljeni. 

Raspored polaganja testova u utorak, 09.07.2024. godine je sledeći: 

TEST 3 - 14:00h i 14:35h 

TEST 2 - 15:15h 

TEST 1 - 15:35h

Zahvaljujemo se svim koleginicima i kolegama na potvrdi izlaska na testove, čime ste dali ogroman doprinos optimalnom organizovanju ispita. Rasporedi su napravljeni na osnovu forme.

Studenti koji su prijavili ispit na e-studentu, a ne nalaze se na rasporedu jer nisu potvrdili izlazak putem forme ili zbog nekog drugog razloga, bez posebne najave i kontaktiranja treba da dođu (uz informisanje dežurnog u sali) za: 

Test 3 - RC 08/09, 14:00h

Test 2 - RC 08/09, 15:15h

Test 1 - RC 08/09, 15:35h. 

Kontakt: isključivo MEJLOM na nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs. Na poruke putem MS Teams-a i upućena pitanja čiji odgovori se nalaze u dostupnim materijalima na predmetnom veb sajtu i MS Teams kanalu neće biti odgovoreno. Molimo vas da pažljivo pročitate iste.