Vesti

23. 06. 2022.

[OFM] Raspored polaganja pismenog ispita u roku JUN 2022.

Smer: Menadžment

Molimo vas da pažljivo pročitate informacije o polaganju pismenih ispita OVDE

Polaganje pismenog ispita je organizovano na sledeći način: 

10:30h - Test 1 (Finansijska analiza),

11:05h - Test 2,

11:25h - Test 3.

Informacije za Test 1 (Finansijska analiza):

Test traje 30 minuta i nosi maksimalno 20 poena (prolaz 10.00). 

Informacije za Test 2 i Test 3: 

Testovi se polaže u računarskim salama na Moodle platformi (e-learn.fon.bg.ac.rs). Molimo vas da proverite pristup Moodle-u i zapamtite korisničko ime i šifru. Nakon ulaska u salu, ulogujte se na Moodle, odaberite predmet Osnove finansijskog menadžmenta, pa odgovarajući test. Nakon toga, dežurni u sali će vam dati šifru za otključavanje testa. Test traje 18 minuta, nosi 30 poena i sadrži 20 zatvorenih pitanja sa po 5 ponuđenih odgovora, od kojih su jedan ili više tačni. Netačni odgovori nose negativne poene. Ukoliko ne odaberete nijedan odgovor, dobijate 0 poena za to pitanje. Ne postoji alternativni način polaganja, što znači da studenti koji nisu regulisali pristup Moodle platformi neće moći da polažu test.

Ako se vaše ime ne nalazi na rasporedu, jedini razlog je to što niste prijavili izlazak na ispit preko forme na predmetnom sajtu. Molimo vas da ne šaljete molbe po tom pitanju i da dođete ispred RC 005-006 pred ispit. Polaganje će biti dozvoljeno ISKLJUČIVO ako bude preostalo slobodnih mesta u salama, a da to ne remeti uslove polaganja studentima koji su revnosno ispunili predispitne obaveze. 

Rasporede možete preuzeti ispod: