Vesti

20. 06. 2024.

[OFM] Pravila i raspored polaganja pismenog ispita u roku JUN 2024 - petak, 21.6.2024. godine

PAŽLJIVO PROČITAJTE CELU VEST.

Prijava ispita Osnove finansijskog menadžmenta na e-student servisu je OBAVEZNA. Studentima koji nisu prijavili ispit na e-studentu nije dozvoljeno polaganje ispita, nezavisno od toga da li polažu jedan, dva ili sva tri testa. 

U junskom i svakom narednom ispitnom roku, pismeni ispit iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta se sastoji iz 3 testa, pri čemu možete da birate da li ćete polagati jedan, dva ili sva tri testa. Podsećamo da testovi nisu međusobno uslovljeni. 

Raspored polaganja testova u petak, 21.06.2024. godine je sledeći: 

TEST 1 - 14:00h (pravila polaganja Testa 1 su identična kao u I kolokvijumskoj nedelji - PODSETNIK_Test1)

TEST 2 - 14:25h (pravila polaganja Testa 2 su identična kao u II kolokvijumskoj nedelji - PODSETNIK_Test2)

TEST 3 - 16:00h (PODSETNIK_Test3 + PROMENA u odnosu na II kolokvijumsku nedelju - Test 3 je u potpunosti prenesen na Moodle platformu, ne dobijate posebno zadatak u papirnoj formi. Dobićete papir za računanje i rad na kojem je potrebno uneti prezime, ime, broj indeksa i BROJ POENA koji ostvarite na testu, radi kontrole. Papir OBAVEZNO predajete na kraju testa. 

Zahvaljujemo se svim koleginicima i kolegama na potvrdi izlaska na testove, čime ste dali ogroman doprinos optimalnom organizovanju ispita. Rasporedi su napravljeni na osnovu forme.

Studenti koji su prijavili ispit na e-studentu, a ne nalaze se na rasporedu jer nisu potvrdili izlazak putem forme ili zbog nekog drugog razloga, bez posebne najave i kontaktiranja treba da dođu (uz informisanje dežurnog u sali) za: 

Test 1 - RC 08/09, 14:00h

Test 2 - RC 08/09, 14:25h

Test 3 - RC 08/09, 16:40h. 

Kontakt: isključivo MEJLOM na nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs. Na poruke putem MS Teams-a i upućena pitanja čiji odgovori se nalaze u dostupnim materijalima na predmetnom veb sajtu i MS Teams kanalu neće biti odgovoreno. Molimo vas da pažljivo pročitate iste.