Vesti

22. 02. 2023.

[FMIR] FEBRUAR 2023 - Usmeni ispit

Usmeni ispit se održava 23.02.2023. godine u 12.00 časova u sali 210. Studenti koji su stekli pravo polaganja usmenog ispita su:

detaljnije

13. 02. 2023.

[FMIR] FEBRUAR 2023 - REZULTATI

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene na Zadataku iz računovodstva i Testu iz finansijske analize u roku februar 2023. godine.

detaljnije

08. 02. 2023.

[FMIR] Februar 2023 - Raspored polaganja ispita (Test iz FMiR, Zadatak iz računovodstva, Test iz FA)

Svi studenti koji su prijavili ispit u februarskom ispitnom roku polažu delove ispita prema sledećem rasporedu:

detaljnije

30. 01. 2023.

[FMIR] Januar 2023 - Usmeni ispit

Usmeni ispit se održava 02.02.2023. godine u 12.00 časova u Čitaonici.

detaljnije

26. 01. 2023.

[RAČUNOVODSTVO] Januar 2023 - Raspored polaganja pismenog ispita

U nastavku možete preuzeti raspored polaganja pismenog ispita u januarskom roku 2023. godine. I

detaljnije

25. 01. 2023.

[FMIR] Januar 2023 - REZULTATI

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene na Zadataku iz računovodstva i Testu iz finansijske analize u roku januar 2023. godine.

detaljnije

21. 01. 2023.

[FMIR] JANUAR 2023 - Raspored polaganja Zadatka iz Računovodstva i Testa iz finansijske analize

Smerovi: ISiT, OM, UK Svi studenti koji su prijavili ispit u studentskoj službi/e-student servisu polagaće u ponedeljak, 23. januara 2023. godine u amfiteatru 015, prema sledećem rasporedu:

detaljnije

11. 01. 2023.

[FMIR] VAŽNA INFORMACIJA za ispitne rokove Januar i Februar 2023.

VAŽNO: Studenti koji su zaključno sa rokom Oktobar II 2022. položili 2 od 3 dela pismenog ispita, u januarskom i februarskom roku imaju mogućnost da polažu SAMO taj deo koji nisu položili.

detaljnije

21. 09. 2022.

[FMIR] Raspored polaganja USMENOG ispita u roku OKTOBAR 2022.

Smerovi: ISiT, OM, UK Usmeni ispit je OBAVEZAN deo ispita za sve studente.

detaljnije

20. 09. 2022.

[FMIR] OKTOBAR 2022 - Rezultati Zadatak iz računovodstva i Test iz FA

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene u oktobarskom roku. Pažljivo pročitajte celu vest.

detaljnije